Hur hanterar ni...

”Hur hanterar ni stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen?
– Westanders filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid. Vi arbetar systematiskt med att förebygga stressrelaterad ohälsa och ställer sedan 13 år en fråga om ’balans i livet’ i vår årliga medarbetarstudie. 2021 blev betyget 9,3 på en tiogradig skala, säger Ulrika Sandström.”

Resume.se den 21 december 2021