Hur maximerar man…

”Hur maximerar man genomslaget för en opinionsundersökning?
Johanna Look, byråchef på pr-byrån Westander, bjuder på tio tips på att maximera genomslaget av en opinionsundersökning.
’Genom att ställa en opinionsfråga till allmänheten går det att skapa en nyhet och föra fram budskap’, berättar Johanna Look.”

Dagens Opinion den 9 februari 2018