I dag är det sådana som pr-byrån Westander...

”I dag är det sådana som pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan som sätter dagordningen.
I sin förment välvilliga artikel i Journalisten (29/07) ser artikelförfattarna Olle Schubert och Patrik Westander ut att försvara journalistiken och ger goda råd för att skapa större förtroende för journalistiken. Vad de i själva verket gör är att skapa ytterligare misstro mot journalister, genom att underförstått påstå att följsamhet av de etiska reglerna och strävan efter en allsidig bevakning är omöjligt.”

Karin Sjöberg, frilansjournalist och lärare i Medie- och kommunikationsvetenskap vid universitet i Luleå, replikerar på en debattartikel av Olle Schubert och Patrik Westander, Journalisten den 23 november 2007