I en Sidarapport om jämställdhet och utveckling…

”I en Sidarapport om jämställdhet och utveckling som presenterades i går skriver författaren Birger Östberg i inledningen att ‘ett arbete mot fattigdom som inte har ett tydligt könsperspektiv riskerar att främst gynna ett begränsat antal män och få begränsade eller till och med kontraproduktiva effekter.’
Rapporten är en aktuell lägesbeskrivning inom några jämställdhetsfrågor med koppling till fattigdomsbekämpning och utvecklingsfrågor. Den innehåller inte bara verkligt beklämmande statistik om kvinnors underordning och utsatthet, utan pekar också på områden där det går framåt.”

Katrineholms-Kurirens ledare den 18 oktober 2005

Pressklipp 2005

Visa fler