I går presenterade pr-byrån Westander…

”I går presenterade pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan en rapport där det förs en diskussion om att reglera och registrera lobbyisterna. Riktigt hur vet inte rapportförfattaren, men det finns exempel både från EU och USA där sådant har gjorts. Den viktigaste poängen är emellertid inte om och hur en kontrollapparat skulle kunna se ut, utan att det förs en diskussion om lobbyisters arbetsetik och metoder.”

Huvudledaren i Nerikes Allehanda den 9 september 2004

Pressklipp 2004

Visa fler