I motionen kritiserar Lars Ångström…

”I motionen kritiserar Lars Ångström pr-branschens organisation Precis uppförandekod för att vara för slapp. Men motionen ogillas av branschen.
– Att han motionerar är bara en fortsättning på Westanders ganska märkliga pr-kampanj. Sedan demokratiutredningen lämnade sitt utlåtande för fyra år sedan har inga krav på registrering framkommit från något kvalificerat håll, säger Bo Jansson ordförande i Precis och pr-konsult på JKL.”

Resume.se den 11 oktober 2004

Pressklipp 2004

Visa fler