I Sifoundersökningar från de senaste åren…

”I Sifoundersökningar från de senaste åren, beställda av pr-byrån Westander, uppger 1 procent att KD är det parti de har störst förtroende för i klimatfrågan. Detta trots att partiet i sina ideologiska dokument säger att ’all politik måste ta hänsyn till det känsliga samspelet i naturen’ och trots att partiets riksting så sent som 2008 klubbade igenom det som då beskrevs som Alliansens mest radikala miljöpolitik.”

Kristdemokraten nr 5/12 den 2 februari 2012