Jag tror det finns...

”Jag tror det finns en lite gammalmodig syn på debatträning och medieträning som lever kvar. Att det skulle gå ut på att sudda ut sin personlighet och bara säga samma saker hela tiden. Så skulle vi ju aldrig träna en talesperson. Bra medieträning är bra för väljarna för det skapar tydligare talespersoner. Det visar vad som är viktigast för dem och varför jag ska rösta på just dem.”

Anders Wennerstrand i P4 Extra den 31 augusti 2018