Jessica Cederberg Wodmar…

”Jessica Cederberg Wodmar, expert på klimatkommunikation på pr-byrån Westander, tycker att förändringen i EU-barometern avspeglar att alltfler uppfattar hur ekonomi- och klimatfrågan hänger ihop. I Eurobarometerns förra mätning – i januari i år – gick den globala ekonomiska krisen till och med om klimatfrågan i rankingen. Klimatfrågan har nu återhämtat sig något.
– Under det här året har den ekonomiska krisen varit mycket i fokus. Sedan har man sett mer och mer synergier, där fler och fler uppfattar att löser man den ena frågan, så löser man den andra, säger Jessica Cederberg Wodmar.”

Svenska Dagbladet den 15 december 2009

Pressklipp 2009

Visa fler