Jessica Henryson är klimatexpert…

”Jessica Henryson är klimatexpert på pr-byrån Westander. Hon ser klimatkompensation som ett uttryck för att ett företag har analyserat sin klimatpåverkan och sedan sätter ett pris på de utsläpp som finns kvar.
– Jag tror att det motiverar många till att göra fler förbättringar. Det finns alltid vissa som gör det i stället för ett eget klimatarbete, men jag tror att de är relativ få, säger hon.”

Dagens Industri den 21 juni 2011

Pressklipp 2011

Visa fler