Krav på reglering av lobbyister är ett PR-trick

”Krav på reglering av lobbyister är ett PR-trick
PR-byrån Westander fortsätter att med populistiska medel skaffa sig utrymme i medierna. Det senaste greppet är att i grumliga ordalag kräva någon sorts reglering av det de kallar lobbning. Utspelet, som kom under demokrativeckan i Sundsvall, bygger på en rapport som Westander har låtit skriva och som heter just ’Reglering av lobbying’. Men den som läser rapporten slås av att den egentligen inte kommer fram till någonting.”

Pressmeddelande från Informationsföreningens generalsekreterare/vd Margaretha Sjöberg den 16 september 2004