Kritiken mot pr-branschen...

”Kritiken mot pr-branschen kommer inte bara utifrån utan även från de egna leden med Pontus Nyström på Tattoo och bröderna Westander på Westander Publicitet & Påverkan i spetsen. Deras krav är i stort sett desamma: att öppenheten bör öka och att en pr-byrå inte ska ta vilka uppdrag som helst utan bör göra en etisk bedömning av kunden.”

Info nr 9, den 9 november 2001