Lasse Swärd och DN Motor...

”Lasse Swärd och DN Motor har egna siffror om etanolens klimatpåverkan, inklusive en jämförelse med antalet vetelimpor det går åt att tanka en flexifuel-bil, trots att etanol E85 i Sverige är gjord på sockerrör.
Vi föredrar officiella siffror från Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket. Även detta försöker Swärd vända mot oss, utifrån att rapporten ’producerats av hans (Goldmanns) egen arbetsgivare Westander’. I Swärds brevväxling med verken, som är offentlig handling, framgår att de fullt ut står för siffrorna Swärd vill få till en pr-produkt.”

Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann, Gröna Bilister, replikerar på ett tidigare debattinlägg av Lasse Swärd, reporter på DN Motor, DN Debatt den 25 juli 2008