Lobba med moral

”Lobba med moral. (…)
Uppmärksammade etiskt profilerade byrån Westander som bland annat haft miljö- och fredsrörelse som uppdragsgivare passade på att under demokrativeckan i Sundsvall lägga fram en rapport som mynnar i slutsatsen att konsulterna bör registreras. (…)
Nej, betydligt viktigare är den etiska diskussionen som så länge varit så tyst inom PR-branschen. Fler firmor borde följa Westanders exempel och klargöra kriterier över vilka uppdragsgivare de godkänner.”

Huvudledaren i Smålandsposten den 9 september 2004

Pressklipp 2004

Visa fler