Lobby-guru återvänder till egna pr-byrån

”Lobby-guru återvänder till egna pr-byrån. Pr-profilen Patrik Westander lämnar Svenska Statoil och återgår till egna pr-firman Westander Publicitet & Påverkan, som han startat tillsammans med lobby-brorsan Henrik Westander. (…)
– Lågkonjunkturen innebär att företagen drar in på konsultkostnader. Det gynnar vår affärsidé, som är att lära kunderna att själva skapa publicitet och lobba, säger Patrik Westander.”

Resume.se den 29 augusti 2001