Lobbying: Svenskarna är för godtrogna

”Lobbying: Svenskarna är för godtrogna. Den kände amerikanske konsulten Rick Ridder kan inte förstå varför Sverige inte reglerar lobbyisternas framfart. (…)
Fredsaktivisten Henrik Westander och hans bror Patrik driver pr-byrån Westander, som utmanat [pr-branschföreningen] Precis genom att kräva ökad öppenhet i branschen. Just nu har de bett demokratiforskaren Gustav Ahlsson att kartlägga behovet av lagreglering. Ahlsson skrev en rapport om lobbying till Demokratiutredningen för sex år sedan. Utredningen kom dock fram till att det skulle vara för svårt att lagstifta.
– Jag har inte riktigt satt ned foten själv i den frågan. Det bästa vore om branschen själv enades om skärpta regler för ökad öppenhet, säger Patrik Westander.”

Göteborgs-Posten den 15 augusti 2004

Pressklipp 2004

Visa fler