Lobbyister måste jobba med öppna kort

”Lobbyister måste jobba med öppna kort
Miljöpartiets Lars Ångström vill skärpa kontrollen av politiska lobbyister. Tre av fyra svenskar håller med honom.
Enligt Lars Ångström, som lämnat in en motion till riksdagen, redovisar bara ett fåtal av svenska PR- och lobbyfirmor öppet vilka uppdragsgivare som står bakom de lobbyingkampanjer de driver. Han vill att det ska bli tydligare vem som är avsändare av olika lobbybudskap, och att professionella lobbyister ska kunna ställas till svars för sin verksamhet. (…)
Han får stöd för sin uppfattning i en marknadsundersökning av pr-byrån Westander. 73 procent av de tillfrågade svenskarna anser att riksdagen bör kräva av PR- och lobbyfirmor att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Bara 11 procent är emot förslaget, medan 16 procent inte har någon åsikt.”

M-plus den 26 oktober 2005

Pressklipp 2005

Visa fler