Majoritet av svenskarna…

”Majoritet av svenskarna för miljözoner (…)
IVL Svenska Miljöinstitutet lät, via pr-byrån Westanders ’Stora valenkäten’, 532 riksdagskandidater på valbar plats svara på nedanstående fråga: Anser du att kommuner/städer med dålig luft bör införa miljözoner med förbud för personbilar med höga utsläpp av hälsoskadliga ämnen?”

Expressen.se den 28 augusti 2018