Många företagsledare…

”Många företagsledare är fokuserade på siffror och vardagsproblem, men behöver bli mer engagerade i samhällsfrågor och betona det högre syftet med verksamheten. Värderingar blir allt viktigare när både kunder och medarbetare väljer bland varumärken, säger Birger Lycken.”

Veckans Brief den 10 maj 2019