Materialåtervinningen minskar utsläppen…

”Materialåtervinningen minskar utsläppen av växthusgasen koldioxid med mer än 600.000 ton per år och det finns möjlighet att spara minst lika mycket. Det slår en rapport fast som publicerats av Återvinningsindustrierna. (…)
– Uppdraget var att gå igenom och sammanställa alla rapporter som finns inom området och det uppdraget fick den oberoende konsultbyrån Westander Publicitet & Påverkan. De har studerat ett tjugotal rapporter [säger Annika Helker Lundström, vd för Återvinningsindustrierna].”

Pack & Plast den 3 augusti 2007

Pressklipp 2007

Visa fler