Med åren har det…

”Med åren har det blivit allt svårare för företag att få tillstånd för nya vindkraftsetableringar. Under perioden 2014 till mitten av 2021 avslogs i genomsnitt nära hälften av alla vindkraftverk. Det visar en analys som konsultbolaget Westander Klimat och Energi har gjort på uppdrag av Energimyndigheten.”

Dagens Nyheter den 19 april 2022

Pressklipp 2022

Visa fler