Med regeringsskiftet blir plötsligt…

”Med regeringsskiftet blir plötsligt 137 personer, förutom statsråd och statssekreterare, utan jobb (…)
Westander har sin höstrekryteringskampanj i gång, och har passande nog satt sista ansökningsdag i dag, torsdag.
– Vi anställer gärna personer med partipolitisk bakgrund. Men vi är inte ute efter affischnamnen från kanslihuset utan snarare de som har varit rådgivare till ministrarna, hands-on-personer. Ett regeringsskifte är ett bra tillfälle att rekrytera och det kommer förmodligen bli en ökning av konsulter med politisk bakgrund, säger Patrik Westander.”

Resumé 18 september 2014

Pressklipp 2014

Visa fler