"Media älskar procenttecknet" (...)

”’Media älskar procenttecknet’, förklarar kommunikationsbyrån Westander i sin pr-handbok. ’Det ger ett intryck av objektivitet och trovärdighet, indikerar att en undersökning gjorts och att trender kan beskrivas.’
Men procenttecknet har också fler anhängare. Politiker, opinionsbildare och folk i allmänhet svänger sig med förkärlek med andelssiffror. Behovet av att förstärka de egna argumentens trovärdighet är oändligt. ’Statistik är, på samma sätt som drömmar, ett slags uppfyllelse av önskningar’, som den franske filosofen Jean Baudrillard har skrivit.”

Helsingborgs Dagblads ledare den 21 augusti 2009