Media ökar trycket i klimatfrågan

”Media ökar trycket i klimatfrågan (…)
Henrik Westander från pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan presenterade sin studie Media och Klimatförändringen. Han berättade om hur mediernas rapportering om klimatfrågan har utvecklats och hur myndigheter, företag och organisationer kan skapa publicitet i media. (…)
Vad som framgår i studien är att tre av fyra svenskar vill få information genom nyheter i media om hur de kan minska sin klimatpåverkan. Mediestudien visar också att antalet klimatrelaterade pressmeddelanden från olika aktörer ökade kraftigt mellan 2003-2007. Antalet nyhetsinslag om klimatet i media under samma period mer än sexdubblades.”

Internationalen den 18 maj 2008