Men Fredrik Reinfeldt tar en risk…

”Men Fredrik Reinfeldt tar en risk när han nu tydligt pekar ut sysselsättningen som 2014 års stora valfråga. Det sker i ett känsligt läge, eftersom en Sifoundersökning i torsdags pekade på att Socialdemokraterna gått om Moderaterna som det parti väljarna känner mest förtroende för när det gäller jobben och sysselsättningen. (…)
‘Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?’ frågade Sifo 1 000 personer den 7-13 mars, på uppdrag av Westander.”

Göteborgs-Posten den 18 mars 2012

Pressklipp 2012

Visa fler