Mikael Persson…

”Mikael Persson har fått en ny befattning. Pr-byrån Westander startar Westander Politik och Opinion, en enhet som är specialiserad på politisk påverkan och opinionsbildning. Mikael Persson, politiskt aktiv i Liberalerna i Nynäshamn, blir chef för den nya enheten.”

Tidningen NU den 3 november 2016