Möt Maja Stridsberg…

”Möt Maja Stridsberg, seniorkonsult på pr-byrån Westander, där hon främst arbetar med medierelationer, opinionsbildning samt ansvarar för deras tjänster inom idéutveckling. Maja har tidigare arbetat med sociala medier och jämställdhets- och mångfaldsfrågor på Rättviseförmedlingen och som pr-konsult på H+K strategies. Maja är även en av företrädarna som arbetade för och låg bakom uppropet #Sistabriefen under Metoo-rörelsen.”

Sverigeskommunikatorer.se den 3 december 2018