MP skapar störst tillit om klimat

”MP skapar störst tillit om klimat (…)
Fyra av tio svenskar, 39 procent, känner störst förtroende för MP i klimatfrågan, visar en ny Sifoundersökning som pr-byrån Westander gjort på eget initiativ. (…)
Är det egentligen förvånande att MP får höga siffror i klimatfrågan?
– Inte att de är störst, men att de har så pass höga siffror. Är man inte helt insatt i olika partiers miljöpolitik ligger det nära till hands att säga MP, men i och med att alla partier pratar så mycket om klimatet är det inte självklart att MP ska hamna så högt, säger Jessica Henryson.”

Svenska Dagbladet den 15 mars 2010

Pressklipp 2010

Visa fler