Museiuppdrag till Westander

”Museiuppdrag till Westander
Riksförbundet Sveriges museer, med cirka 150 medlemsmuseer, har valt att anlita pr-byrån Westander. Samarbetet gäller publicitet kopplad till Riksförbundets roll som en främjande och samlande aktör i museisektorn.
Riksförbundet Sveriges museer bildades 2004 och har cirka 150 medlemsmuseer. Förbundet ska även hantera professionsrelaterade frågor kring utbildning, kompetensutveckling och internationellt samarbete inom museisektorn.”

Veckans Brief den 16 september 2010

Pressklipp 2010

Visa fler