Naturvårdsverket upphandlar reklamtjänster…

”Naturvårdsverket upphandlar reklamtjänster för 40 miljoner.
28 kommunikationsföretag av 148 har valts ut och de får dela på upp till 40 miljoner kronor. Avtalen är tecknade på två år, med möjlig förlängning på ett plus ett år. (…)
Kategori 3 – Konsulttjänster inom pr och kommunikation. (…)
Westander Publicitet & Påverkan AB.”

Dagensmedia.se den 1 september 2005

Pressklipp 2005

Visa fler