Nej tack till reglering…

”Nej tack till reglering av lobbyister
Pa-cheferna på de största pr-byråerna vill inte att lobbying ska regleras. Förutom Westander. (…)
Vad är fördelarna med det nuvarande systemet?
– Det finns uppenbara fördelar med att undvika lagstiftning, som är ett både trögt och trubbigt instrument. Däremot finns inga demokratifördelar med att pr-branschen inte har en tillräckligt långtgående självreglering på lobbyingområdet. Konsekvensen är att professionella lobbyister kan agera i hemlighet och leverera sina uppdragsgivares budskap utan att ange vem som är uppdragsgivare, säger Patrik Westander, vd på Westander.”

Veckans Brief den 10 mars 2011

Pressklipp 2011

Visa fler