Ni har uppdragsgivare som ofta…

”Ni har uppdragsgivare som ofta är människor med pengar och makt – är inte det ett demokratiskt problem?
– Visst är det så. Det finns flera demokratiska problem med lobbying. Resursojämlikheten är ett. Det faktum att mycken lobbying bedrivs i det fördolda är ett annat. Ett tredje problem är att små särintressen kan få ett oproportionerligt stort inflytande.
Hur mycket av lobbyingen sker i skymundan?
– Det hör till sakens natur att det är svårt att säga. Men det är klart att det förekommer kampanjer där man kanske tror att det är enbart en bred folklig opinion och i själva verket ligger en stark kommersiell aktör bakom.”

Journalisterna Janne Josefsson och Stina Lundberg Dabrowski diskuterar lobbying med Patrik Westander i SVT:s morgonsoffa den 5 juli 2005

Pressklipp 2005

Visa fler