Nominera till årets lobbyist

”Nominera till årets lobbyist
För sextonde gången utser Resumé Årets lobbyist. Vem det blir avgörs av en namnkunnig jury, med bred erfarenhet från politikens och påtryckarnas värld. (…)
Tidigare vinnare: (…)
1998, Henrik Westander, Svenska Freds kampanjer mot vapenexport.”

Resumé i Almedalen den 4 juli 2012