Nu föreslår en av Sveriges mest uppmärksammade…

”Nu föreslår en av Sveriges mest uppmärksammade lobbyfirmor, Westander Publicitet & Påverkan, att lobbying ska regleras i lag.
Utspelet görs med hjälp av en uppsats skriven av juristen Gustav Ahlsson, som också medverkat i demokratiutredningens delrapporter.
Och redan i inledningen slås det fast att lobbying är ett demokratiskt problem när principen inte bara är den representativa demokratins ‘en person, en röst’ utan också lobbyismens, nämligen att ‘pengar köper politiskt inflytande’. Detta sagt av en lobbyfirma som samtidigt slår fast att lobbying är att betrakta som något av en politisk skyldighet.”

Miljörapporten den 23 september 2004

Pressklipp 2004

Visa fler