Nyutexaminerade studenter…

”Nyutexaminerade studenter är ofta väldigt hungriga och beredda att arbeta hårt. Johanna Look på Westander råder unga att inte gå upp i jobbet helt.
– När man väl börjar jobba måste man ha ett liv vid sidan av, det är en förutsättning för att kunna prestera på jobbet över lång tid, säger hon, så se till att gå hem i tid och ha ett liv vid sidan av.”

Karriär den 14 augusti 2017