Oetiskt med lobbyister på dubbla stolar

”Oetiskt med lobbyister på dubbla stolar (…)
Westander lanserar sig som en pr-byrå som ‘tror på öppenhet och bara tar uppdrag som vi själva sympatiserar med’. Men det betyder inte att företrädare för byrån aldrig sitter på dubbla stolar. En konsult på Westander är också styrelseledamot i Gröna Bilister som för övrigt rankar biogas som det överlägset bästa drivmedlet.”

Ledare i Svenska Gasföreningens tidning Energigas den 27 maj 2008

Pressklipp 2008

Visa fler