Om de internationella medierna…

”Om de internationella medierna framställer det som att det skett framsteg på just dessa områden har Sverige lyckats. En inte helt ofarlig strategi:
– Man har fokuserat väldigt mycket på de tre E:na men man kan ju själv inte kontrollera att man lyckas. Risken är ju att man inte når något mål, säger lobbyisten Patrik Westander.”

Vision den 18 januari 2001

Pressklipp 2001

Visa fler