Om detta bara är toppen på isberget…

”Om detta bara är toppen på isberget har Ica ett problem, säger Patrik Westander.
– Ica har haft väldigt mycket fokus på att detta är isolerade händelser, att det är fyra handlare som misskött sig. I stället skulle man kanske konstatera att vad vi vet är det fyra handlare – nu gör vi en omfattande genomgång för att se om problemet är större. Varje gång du förminskar problemet riskerar du ytterligare avslöjanden, vilket nu har hänt. Då rullar drevet vidare.”

Dagensmedia.se den 7 december 2007

Pressklipp 2007

Visa fler