Öppenheten är en demokratifråga

”Öppenheten är en demokratifråga. Därför är Westander helt transparent med vilka public affairs-kunder byrån har. Verktygen och metoderna ska heller inte förbehållas dem med resurser och nätverk. Veckans Brief tittar in hos Sveriges förmodligen mest öppna pa-byrå i artikelserien om public affairs. (…)
– Det är vår policy att alltid uppge vilka kunder vi har lobbyinguppdrag för och publicera detta på hemsidan, säger byråns pa-ansvariga Birger Östberg. Om kunden vill lobba i det fördolda får han eller hon vända sig till en annan byrå.”

Veckans Brief den 11 februari 2010