På uppdrag av Svensk Vindenergi...

”På uppdrag av Svensk Vindenergi har Westander Klimat och Energi tagit fram en statistisk sammanställning av hur det kommunala vetot använts 2020–2022. Utöver ansökta verk finns också statistik som inkluderar vindkraftsprojekt före samråd och i samrådsfas.”

Vindkraftsnyheter.se den 23 mars 2023