På Westanders hemsida berättas det om…

”På Westanders hemsida berättas det om föräldrapolicyn som bland annat innebär att den som är föräldraledig är garanterad 80 procent av sin lön under sex månader. Dessutom har företaget en tydlig jämställdhetsplan och en ambitiös miljöpolicy i vilken bland annat sägs att de anställda, i den mån de kan, ska välja kollektivtrafik och cykel före taxi och bil. Och övertid är inget man gillar.
– Vi är inte speciellt representativa för konsultbranschen. Det kan förstås vara svårt för en nyanställd som vill visa framfötterna att gå hem klockan fem, men vi har en uttrycklig policy att inte jobba övertid.”

Kollega, fackförbundet Unionens medlemstidning, den 14 januari 2008

Pressklipp 2008

Visa fler