Pandemin har visat…

”Pandemin har visat att äldreomsorgen saknar förutsättningar att skydda och vårda våra äldre. Därför behöver regionerna få ansvaret för de särskilda boendena för landets sköraste äldre, föreslår Tankesmedjan Vård & Vetenskap. (…)
Bakom Tankesmedjan Vård & Vetenskap står flera ledande företrädare inom vård och forskning samt den ideella organisationen Hjärt-Lungfonden. Arbetet sker i samarbete med pr-byrån Westander.”

Lokaltidningen Mitt i den 17 november 2021

Pressklipp 2021

Visa fler