Panelen: Så har Annie Lööf hanterat…

”Panelen: Så har Annie Lööf hanterat krisen
Var Annie Lööf för snabb att avskeda Christina Lugnet?
– Jag kan ha förståelse för den besvikelse som Christina Lugnet känner. Ur ett medialt perspektiv kan jag samtidigt förstå lockelsen för Annie Lööf i att visa handlingskraft. Men hon ska ju ta ett arbetsgivaransvar också. Grundproblemet är att Christina Lugnet misslyckas i kriskommunikationen och det är tufft att låta generaldirektören gå för att hon misslyckas i en intervju.”

Patrik Westander i Expressen den 11 augusti 2012

Pressklipp 2012

Visa fler