Patrik, min broder och vd…

”Patrik, min broder och vd, meddelar att Westander Publicitet & Påverkan är den pr-byrå som fått flest direkta omnämnanden i svensk affärspress under det senaste halvåret. ‘Var ska vi försöka placera den lilla nyheten?’ ‘I Kapital’, svarar jag.”

Henrik Westander i Kapital den 18 februari 2002

Pressklipp 2002

Visa fler