Patrik Westander anser att…

”Patrik Westander anser att såväl Vattenfall som regeringen, med Maud Olofsson i spetsen, är förlorare i den här affären.
– Men den stora turbulensen har inte bara att göra med bristande kommunikation. Den bygger ju snarare på grundproblemet med otydliga ägardirektiv.”

Dagens Industri den 18 november 2009

Pressklipp 2009

Visa fler