Patrik Westander på...

”Patrik Westander på pr-byrån Westander håller med.
– Vi tycker att det är en dålig idé att konsulten ska vara talesperson vid kontakt med politiker och även journalister, säger han. De flesta vill liksom Jens Holm träffa de direkt berörda, förklarar Patrik Westander.”

Aktuell Hållbarhet den 30 september 2022