Patrik Westander, vd…

”Patrik Westander, vd och grundare av pr-byrån Westander, har tydligt tagit ställning mot Sverigedemokraterna. Byrån uppmuntrar sina kunder att inte ta några direktkontakter med partiet i påverkanssyfte då byråns uppfattning är att ett sådant närmande riskerar att stärka främlingsfientliga krafter och att det kan slå tillbaka mot kunden. Han anser att även ledare inom näringslivet bör ta ställning. Han menar att det är viktigt att direktörerna deltar i samhällsdebatten.
– I tider av stora samhällsutmaningar finns det en förväntan om att också företagsledare ska ta ansvar för samhällsutvecklingen. För mig är ett ställningstagande mot Sverigedemokraterna inte en fråga om partipolitik. Det handlar om att ta avstånd från främlingsfientlighet och försvara den grundläggande principen om alla människors lika värde, säger Patrik Westander.”

Svenska Dagbladet den 9 november 2015