Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander…

”Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander, blev inte förvånad över att Sven Otto Littorin tar bladet från munnen just nu.
– Det följer en naturlig mediedramaturgi, säger han.
Vad tycker du om intervjun?
– Sven Otto Littorin är tydlig när han avvisar brottsanklagelserna igen. Jag tycker han ger en trovärdig beskrivning av vad som låg bakom beslutet att avgå och vad som låg bakom beslutet om inte berätta om Aftonbladets anklagelser. Han ville skydda sig själv och sin familj. Han greppade efter ett sista halmstrå genom att avgå och hoppas på att Aftonbladet inte skulle publicera.”

Svd.se den 14 juli 2010