Patrik Westander, vd på Westander PR…

”Patrik Westander, vd på Westander PR, håller med Fredrik Andersson om att JKL:s rekrytering är bra för branschen.
– Men i det långa loppet kommer det att leda till två saker: en debatt om att införa en karantänsperiod för avgående ministrar och krav på att lobbyfirmor öppet redovisar sina uppdrag, säger han till Realtid.se.”

Realtid.se den 8 maj 2007

Pressklipp 2007

Visa fler