Patrik Westander: Vi fortsätter…

”Patrik Westander: Vi fortsätter rekrytera (…)
Pr-byrån Westander har gjort stora vinster. Under de tre första kvartalen 2007 hade byrån en vinstmarginal på hela 25 procent. Byrån har fortsatt att växa även i år, men det går lite trögare. Intäkten ökar med 10 procent till 19,1 miljoner och vinsten hamnar på 4,1 miljoner, vilket ger en sämre lönsamhet än tidigare.
– Än ser vi ingen stor avmattning utan vi återgår till mer normala nivåer efter konjunkturtoppen som var i början av 2007. (…)
Byrån har idag 23 anställda. Och det ska bli fler.
– Vi kommer att fortsätta rekrytera. Jag försöker att tänka långsiktigt. Konjunkturen kommer att vända om ett par år.”

Resume.se den 10 oktober 2008

Pressklipp 2008

Visa fler